Dnes je streda 14.11.2018, meniny má Irma, zajtra Leopold.
Výskumná činnosť oddelenia rádiokomunikačnej a multimediálnej techniky ÚEF od roku 1963 po súčasnosť

 Úlohou každého univerzitného pracoviska je, popri dominantnej výuke, venovať sa aj vedecko – výskumnej činnosti. Pracovníci, doktorandi a študenti Katedry rádioelektroniky pri FEI STU sa v minulých desaťročiach venovali širokému spektru výskumných úloch, tematických úloh, projektov a grantov často viazaných na úzku spoluprácu s praxou. Bohatosť spektra riešených úloh dokumentuje nasledujúci prehľad od roku 1963 po súčasnosť. Výskumné témy sú delené podľa jednotlivých desaťročí a okrem štatistického zhodnotenia poskytujú aj informácie o výskumnej orientácii katedry.

Pracovníci katedry svoju výskumnú činnosť od spomenutého roku realizovali v nasledovných oblastiach rádioelektroniky:

 • Antény a šírenie el.-mag. poľa (úlohy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 138)
 • Elektroakustika (č. 7, 9, 17, 34, 36, 43)
 • Elektronické obvody (č. 13, 16, 23, 27, 29, 48, 49, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 91, 93, 97, 98, 100,102)
 • Elektronické prvky (č. 10, 15, 30, 31, 40, 46, 51, 53, 55, 63)
 • Lekárska elektronika (č. 8, 42, 57, 65, 66, 72, 108, 112, 115, 117)
 • Mikropočítače, mikroradiče a DSP (č. 94, 103, 120, 125, 126, 129, 132, 135)
 • Mikrovlnná technika (č. 32, 33, 35, 39, 47, 50, 75, 89, 101, 113)
 • Priemyselné a ekologické aplikácie elektroniky (č. 18, 19, 20, 21, 25, 61, 64, 70, 107, 116, 122, 130, 131, 133, 136, 137)
 • Prijímače a vysielače (č. 24, 56, 79, 85, 86, 95, 99)
 • Spoľahlivosť rádioelektronických sústav (č. 11, 14, 22, 28, 41, 44, 54, 58, 87)
 • Spracovanie signálov (č. 73, 77, 111, 114, 118, 127, 128)
 • Školiaca a konzultačná činnosť (č. 26, 119)
 • Televízna technika (č. 12, 37, 38, 45, 52, 59, 60, 62, 67, 68, 69, 71, 76, 90, 92, 104, 105, 106, 109, 110, 121, 124, 134)
Bratislava, Apríl 2002 Ing. Benedikt Hollý, PhD.
zást. vedúceho katedry pre výskum
doc. Ing. Vladimír Kudják, PhD.
vedúci katedry

v roku 2008 upravil a doplnil: Ing. Branislav Lojko
administrátor webstránky


Projekty KRE, ktorých riešenie začalo v r. 1963 až 1970

1.
Názov, typ a číslo úlohy: Retranslátor pre I. TV pásmo.
Rok začatia - ukončenia riešenia: 1963 - 1964
Zodpovedný riešiteľ: L. Gvozdják
Spoluriešitelia: P. Bubliak, I. Kamenský, J. Šikula, J. Tima, Š. Vavra
Pre koho bola úloha riešená: Tesla Nižná nad Oravou
Výstupy úlohy: Návrh a realizácia retranslačnej stanice (Orava)

Nastavovanie vysielacej antény na vrchu Prasatín

Nastavovanie vysielacej antény na vrchu Prasatín

2.
Názov, typ a číslo úlohy: Merač elektromagnetického poľa
Rok začatia - ukončenia riešenia: 1963
Zodpovedný riešiteľ: L.Gvozdják
Spoluriešitelia: Š.Vavra, I. Kamenský, J. Tima
Pre koho bola úloha riešená: Štátna výskumná úloha
Výstupy úlohy: Výskumná správa

3.
Názov, typ a číslo úlohy: Merač elektromagnetického poľa
Rok začatia - ukončenia riešenia: 1963 - 1964
Zodpovedný riešiteľ: J. Chmúrny
Spoluriešitelia: V. Steiner
Pre koho bola úloha riešená: Štátna výskumná úloha
Výstupy úlohy: prístroj, správa

4.
Názov, typ a číslo úlohy: Retranslátor pre IV. TV pásmo (1. Etapa)
Rok začatia - ukončenia riešenia: 1963 - 1964
Zodpovedný riešiteľ: J. Chmúrny
Spoluriešitelia: V. Steiner
Pre koho bola úloha riešená: Štátna výskumná úloha
Výstupy úlohy: návrhy obvodov

5.
Názov, typ a číslo úlohy: Retranslátor pre IV. TV pásmo (2. Etapa)
Rok začatia - ukončenia riešenia: 1964-65
Zodpovedný riešiteľ: J. Chmúrny
Spoluriešitelia: V. Steiner, J. Hadbávny, I. Baláž
Pre koho bola úloha riešená: Štátna výskumná úloha
Výstupy úlohy: vzorka retranslátora

6.
Názov, typ a číslo úlohy: Retranslátor pre III. TV pásmo. Výskumná úloha.
Rok začatia - ukončenia riešenia: 1965 - 1967
Zodpovedný riešiteľ: L. Gvozdják
Spoluriešitelia: P. Bubliak, I. Kamenský, J. Tima, Š. Vavra
Pre koho bola úloha riešená: Projekčný ústav SCP + MNV Ružomberok
Výstupy úlohy: Návrh a realizácia retranslátorov a ich montáž (Ružomberok)

7.
Názov, typ a číslo úlohy: Návrh a realizácia akustického modelu motora automobilov T603 a T928. HZ 11/66
Rok začatia - ukončenia riešenia: 1966
Zodpovedný riešiteľ: A. Ducko
Spoluriešitelia: F. Makáň, M. Paško
Pre koho bola úloha riešená: Tatra Kopřivnice
Výstupy úlohy: Technická správa

8.
Názov, typ a číslo úlohy: Záznam pulznej vlny na štandartný magnetofón. HZ
Rok začatia - ukončenia riešenia: 1966 - 1968
Zodpovedný riešiteľ: J. Chmúrny
Spoluriešitelia: I. Puffler, I. Spudil
Pre koho bola úloha riešená: Fakultná nemocnica, Bratislava
Výstupy úlohy: Prístroj - pletyzmograf. Program pre diagnostiku arterosklerózy.

9.
Názov, typ a číslo úlohy: Návrh akustických úprav Činohry SND Bratislava. HZ 24/67
Rok začatia - ukončenia riešenia: 1967
Zodpovedný riešiteľ: A. Ducko
Spoluriešitelia: F. Makáň, M. Paško
Pre koho bola úloha riešená: SND Bratislava
Výstupy úlohy: Technická správa

10.
Názov, typ a číslo úlohy: Návrh vhodných metód pre stanovenie základných vlastností koaxiálnych káblov do 1000 MHz.
Rok začatia - ukončenia riešenia: 1967 - 1968
Zodpovedný riešiteľ: J. Chmúrny
Spoluriešitelia: Š. Vavra, P. Ševčík
Pre koho bola úloha riešená: VUKI Bratislava
Výstupy úlohy: Technická správa

11.
Názov, typ a číslo úlohy: Analýza základných charakteristík procesu obnovy rádioelektronických sústav, VS fakultnej výskumnej úlohy č. El F66/9/c
Rok začatia – ukončenia riešenia: 1967 - 1968
Zodpovedný riešiteľ: J. Chmúrny
Spoluriešitelia: F. Židek
Pre koho bola úloha riešená: Rezort školstva
Výstupy úlohy: Podľa tejto správy boli spracúvané výsledky skúšok spoľahlivosti televíznych prijímačov v TESLE Orava

12.
Názov, typ a číslo úlohy: Proces obnovy televíznych prijímačov so zreteľom na výskyt včasných porúch, VS fakultnej výskumnej úlohy č. El F66/9/c
Rok začatia – ukončenia riešenia: 1967 - 1968
Zodpovedný riešiteľ: J. Chmúrny
Spoluriešitelia: F. Židek,
Pre koho bola úloha riešená: Rezort školstva
Výstupy úlohy: Podľa tejto správy boli spracúvané výsledky skúšok spoľahlivosti televíznych prijímačov v TESLE Orava

13.
Názov, typ a číslo úlohy: Analýza vhodných meracích metód pre stanovenie nehomogenity koaxiálnych káblov do 1000 MHz.
Rok začatia - ukončenia riešenia: 1968 - 1969
Zodpovedný riešiteľ: J. Chmúrny
Spoluriešitelia: Š. Vavra, P. Ševčík
Pre koho bola úloha riešená: VUKI Bratislava
Výstupy úlohy: Technická správa

14.
Názov, typ a číslo úlohy: Úvod do analýzy a syntézy spoľahlivosti elektronických súčiastok a zariadení. HZ
Rok začatia – ukončenia riešenia: 1969
Zodpovedný riešiteľ: J. Chmúrny
Spoluriešitelia: F. Židek
Pre koho bola úloha riešená: TESLA Bratislava, n.p. závod Elektroakustika
Výstupy úlohy: študijná správa

15.
Názov, typ a číslo úlohy: Merač Rs kapacitných diód pri f = 470 MHz. HZ 15/70
Rok začatia - ukončenia riešenia: 1970
Zodpovedný riešiteľ: V. Steiner
Spoluriešitelia:
Pre koho bola úloha riešená: Tesla Piešťany
Výstupy úlohy: Merací prístroj, tech. správa HZ

Projekty KRE, ktorých riešenie začalo v r. 1971 až 1980

16.
Názov, typ a číslo úlohy: Meranie vlastností Faradayovej klietky pri pôsobení vf porúch na vn vedeniach.
Rok začatia - ukončenia riešenia: 1971
Zodpovedný riešiteľ:
Spoluriešitelia: I. Baláž, I. Kamenský
Pre koho bola úloha riešená: VUKI Bratislava
Výstupy úlohy: Technická správa

17.
Názov, typ a číslo úlohy: Vyhodnotenie a posúdenie akustických vlastností interiéru Revue Bratislava. HZ 63/70
Rok začatia - ukončenia riešenia: 1971
Zodpovedný riešiteľ: A. Ducko
Spoluriešitelia: F. Makáň
Pre koho bola úloha riešená: Revue Bratislava
Výstupy úlohy: Technická správa

18.
Názov, typ a číslo úlohy: Meranie vibrácií turbokompresora pri spúšťaní do chodu v n.p. Slovnaft Bratislava. HZ 19/71
Rok začatia - ukončenia riešenia: 1971
Zodpovedný riešiteľ: A. Ducko
Spoluriešitelia: F. Makáň, M. Paško
Pre koho bola úloha riešená: Slovnaft Bratislava n.p.
Výstupy úlohy: Technická správa

19.
Názov, typ a číslo úlohy: Elektronické meranie tlaku vody na lopatku vodného čerpadla. Elf. 71/5.
Rok začatia - ukončenia riešenia: 1971 - 1972
Zodpovedný riešiteľ: J. Tima
Spoluriešitelia: P. Ševčík
Pre koho bola úloha riešená: Katedra vodných strojov, Stroj. fak. SVŠT
Výstupy úlohy: Technická správa

20.
Názov, typ a číslo úlohy: Parametre analyzátora spektra pre meranie textilných materiálov.
Rok začatia - ukončenia riešenia: 1971
Zodpovedný riešiteľ:
Spoluriešitelia: I. Baláž, I. Spudil
Pre koho bola úloha riešená: ŠVÚT Bratislava
Výstupy úlohy: Technická správa

21.
Názov, typ a číslo úlohy: Meranie vlastností a parametrov prístrojov VARITEX a VYROTEX. Technická správa
Rok začatia - ukončenia riešenia: 1972
Zodpovedný riešiteľ:
Spoluriešitelia: I. Baláž, I. Kamenský, I. Spudil
Pre koho bola úloha riešená: ŠVÚT Bratislava
Výstupy úlohy: Technická správa

22.
Názov, typ a číslo úlohy: Rozbor spoľahlivosti novovyvíjaných elektroakustických zariadení. HZ
Rok začatia – ukončenia riešenia: 1972
Zodpovedný riešiteľ:: J. Chmúrny
Spoluriešitelia: F. Židek
Pre koho bola úloha riešená: TESLA Bratislava, n.p. závod Elektroakustika
Výstupy úlohy: Študijná správa

23.
Názov, typ a číslo úlohy: Citlivý indikátor vyváženia Scheringovho môstika pre meranie vn kondenzátorov.
Rok začatia - ukončenia riešenia: 1972
Zodpovedný riešiteľ: F. Gábriš
Spoluriešitelia: I. Baláž, I. Kamenský, J. Oetter
Pre koho bola úloha riešená: Gumon Bratislava
Výstupy úlohy: Technická správa

24.
Názov, typ a číslo úlohy: Nízkošumová vstupná jednotka prijímača pre 12 GHz. F-57-124-007/2. (Interkosmos)
Rok začatia - ukončenia riešenia: 1972 - 1973
Zodpovedný riešiteľ: J. Melicherčík
Spoluriešitelia: V. Steiner, V. Pulmann, P. Ševčík, B. Fundárek, P. Hajach
Pre koho bola úloha riešená: EF SVŠT
Výstupy úlohy: Výskumná správa, 1. etapa

25.
Názov, typ a číslo úlohy: Výskum meracích prístrojových systémov pre odporové zváranie. Výskum a vývoj kontrolných a vyhodnocovacích metód a zariadení pri odporovom zváraní. Výskumná úloha. Č. P-15-124-014-01.11
Rok začatia - ukončenia riešenia: 1973
Zodpovedný riešiteľ: M. Janota (VÚZ Bratislava), V. Pulmann
Spoluriešitelia: B. Môcik, M. Košťál
Pre koho bola úloha riešená: Výskumný ústav zváračský, Bratislava
Výstupy úlohy: Výskumná správa. Zariadenie na meranie a registráciu odporu medzi elektródami pri bodovom odporovom zváraní

26.
Názov, typ a číslo úlohy: Školiace a konzultačné stredisko pre stolné kalkulátory firmy WANG na Slovensku. HZ
Rok začatia - ukončenia riešenia: 1973 - 1985
Zodpovedný riešiteľ:
Spoluriešitelia: B. Hollý, J. Laco, I. Kamenský, I. Spudil, J. Tima, J. Tomík, R. Truben
Pre koho bola úloha riešená: Vedecké inštitúcie a priemyselné podniky na Slovensku
Výstupy úlohy: Konzultačná, poradenská i servisná činnosť

27.
Názov, typ a číslo úlohy: Zosilňovač triedy D. HZ
Rok začatia - ukončenia riešenia: 1973 - 1974
Zodpovedný riešiteľ: J. Chmúrny
Spoluriešitelia: V. Pulmann, B. Môcik, M. Hruškovic, P. Hajach
Pre koho bola úloha riešená: Tesla Elektroakustika, š. p., Bratislava
Výstupy úlohy: 2 technicko – výskumné správy, funkčné vzorky

28.
Názov, typ a číslo úlohy: Spoľahlivosť integrovateľných funkčných blokov. Čiastková výskumná správa štátnej výskumnej úlohy č. III – 3 – 1/3
Rok začatia – ukončenia riešeniia: 1973 - 1975
Zodpovedný riešiteľ: F.Židek
Spoluriešitelia: Pre koho bola úloha riešená: Ústav radiotechniky a elektroniky ČSAV v Prahe
Výstupy úlohy: študijná správa (1974)

29.
Názov, typ a číslo úlohy: Syntéza integrovateľných spätnoväzbových sústav. Záverečná výskumná správa štátnej výskumnej úlohy. Č. III – 3 – 1/3
Rok začatia – ukončenia riešenia: 1973 - 1975
Zodpovedný riešiteľ: F. Židek
Spoluriešitelia:J. Hribik, V. Kudják, B. Môcik, V. Pulmann, I. Spudil, J. Tima, J. Tomík
Pre koho bola úloha riešená: Ústav radiotechniky a elektroniky ČSAV v Prahe
Výstupy úlohy: Záverečná správa (1975), dizertačná práca

30.
Názov, typ a číslo úlohy: Pasívne a aktívne RC obvody (s nesústredenými parametrami) pre integrované oscilátory. Výskumná úloha. Č. III-3-1/3
Rok začatia - ukončenia riešenia: 1973 - 1974
Zodpovedný riešiteľ: I. Baláž
Spoluriešitelia: O. Ondráček, M. Pichňa
Pre koho bola úloha riešená: EF SVŠT
Výstupy úlohy: Výskumná správa, laboratórne vzorky

31.
Názov, typ a číslo úlohy: RC obvody so sústredenými parametrami pre použitie v oscilátoroch. Výskumná úloha. Č. III-3-1/3
Rok začatia - ukončenia riešenia: 1973 - 1974
Zodpovedný riešiteľ: I. Baláž
Spoluriešitelia: M. Pichňa
Pre koho bola úloha riešená: EF SVŠT
Výstupy úlohy: Čiastková výskumná správa

32.
Názov, typ a číslo úlohy: Meranie dielektrických vlastností keramických materiálov v mikrovlnnej oblasti a v širšom rozsahu teplôt. Výskumná úloha. Č. III-7-2-7F-3.
Rok začatia - ukončenia riešenia: 1974 - 1975
Zodpovedný riešiteľ: J. Melicherčík
Spoluriešitelia: V.Steiner, Z. Krzystek, J. Bezek, V. Bilík, M. Hruškovic, I. Kneppo
Pre koho bola úloha riešená: Štátna výskumná úloha
Výstupy úlohy: Študijná správa

33.
Názov, typ a číslo úlohy: Všeobecné otázky mikrovlnných integrovaných obvodov pre aplikácie v prijímačoch nad 10 GHz. II. etapa. F-57-124-007. (Interkosmos)
Rok začatia - ukončenia riešenia: 1974
Zodpovedný riešiteľ: V. Steiner
Spoluriešitelia: J.Melicherčík, M. Hruškovic, B. Fundárek, P. Hajach, V. Slobodník
Pre koho bola úloha riešená: VÚST Praha
Výstupy úlohy: Výskumná správa, vzorky prototypov

34.
Názov, typ a číslo úlohy: Jednostupňový projekt a realizácia ozvučenia Areálu pamätníka SNP na Jankovom Vŕšku. HZ 15/74
Rok začatia - ukončenia riešenia: 1974
Zodpovedný riešiteľ: A. Ducko
Spoluriešitelia: F. Makáň, M. Paško
Pre koho bola úloha riešená: ONV Topoľčany
Výstupy úlohy: Projektová dokumentácia

35.
Názov, typ a číslo úlohy: Meranie dielektrických vlastností keramických materiálov v mikrovlnej oblasti a v širšom rozsahu teplôt. II.etapa. Výskumná úloha. Č. III-7-2-7F-3
Rok začatia - ukončenia riešenia: 1974
Zodpovedný riešiteľ: J. Melicherčík
Spoluriešitelia: V. Steiner, M. Hruškovic, J. Bezek, V. Bilík, I. Kneppo
Pre koho bola úloha riešená: Rezort školstva
Výstupy úlohy: Výskumná správa

36.
Názov, typ a číslo úlohy: Zariadenie na meranie počiatočnej doby dozvuku s integrovanou vysielacou a digitálnou indikátorovou časťou. HZ 36/74
Rok začatia - ukončenia riešenia: 1974 - 1975
Zodpovedný riešiteľ: A.Ducko
Spoluriešitelia: M. Košťál, M. Paško, F. Makáň, V. Pulmann
Pre koho bola úloha riešená: Tesla Elektroakustika Bratislava
Výstupy úlohy: Funkčná vzorka EMD 202 merača počiatočnej doby dozvuku

37.
Názov, typ a číslo úlohy: Aplikácie RC štruktúr s nesústredenými parametrami v televíznych prijímačoch. HZ 55/74
Rok začatia - ukončenia riešenia: 1974 - 1975
Zodpovedný riešiteľ: I. Baláž
Spoluriešitelia: I. Kamenský, O. Ondráček, A. Pastorek, M. Pichňa, S. Pavlík, I. Spudil, J. Tima, R. Truben
Pre koho bola úloha riešená: Tesla Orava
Výstupy úlohy: Výskumná správa

38.
Názov, typ a číslo úlohy:Experimentálne výsledky z aplikácií aktívnych RC obvodov v TV prijímačoch. HZ 55/74
Rok začatia - ukončenia riešenia: 1974 - 1975
Zodpovedný riešiteľ: I. Baláž
Spoluriešitelia: O. Ondráček, A. Pastorek, M. Pichňa, S. Pavlík, I .Spudil, J. Tima, R. Truben
Pre koho bola úloha riešená:Tesla Orava
Výstupy úlohy: 2. výskumná správa

39.
Názov, typ a číslo úlohy: Všeobecné otázky mikrovlnných integrovaných obvodov pre aplikácie v prijímačoch nad 10 GHz. II. etapa. Č. F-57-124-007.
Rok začatia - ukončenia riešenia: 1975
Zodpovedný riešiteľ: V. Steiner
Spoluriešitelia: J. Melicherčík, M. Hruškovic, B. Fundárek, P. Hajach, V. Slobodník
Pre koho bola úloha riešená: VÚST Praha
Výstupy úlohy: Výskumná správa

40.
Názov, typ a číslo úlohy: Meranie maximálneho výstupného výkonu tranzistorov v oblasti decimetrových vĺn. HZ 12/75.
Rok začatia - ukončenia riešenia: 1975
Zodpovedný riešiteľ: V. Steiner
Spoluriešitelia: J. Melicherčík, D. Dinaj, P. Hajach, D. Dick
Pre koho bola úloha riešená: Tesla Piešťany
Výstupy úlohy: Výskumná správa

41.
Názov, typ a číslo úlohy: Fyzika, diagnostika a prognostika porúch. HZ
Rok začatia – ukončenia riešenia: 1975
Zodpovedný riešiteľ: J. Chmúrny
Spoluriešitelia: F. Židek
Pre koho bola úloha riešená: TESLA Elektroakustika, n.p.
Výstupy úlohy: študijná správa

42.
Názov, typ a číslo úlohy: Matematické metódy odstránenia šumu pri spracovaní elektrofyziologických signálov v mozgu ako prostriedok ku štúdiu neurónových sietí. Výskumná úloha v rámci štátov RVHP. Č. I-34. Vedecký a technický výskum základných smerov bioniky.
Rok začatia - ukončenia riešenia: 1975 - 1980
Zodpovedný riešiteľ: T. Radil - Weiss
Spoluriešitelia: B. Hollý
Pre koho bola úloha riešená: Fysiologický ústav ČSAV, Praha. Koordinátor za ČSSR
Výstupy úlohy: Výskumná správa.

43.
Názov, typ a číslo úlohy: Výskum objektívnych fyzikálnych metód hodnotenia zdrojov hluku v polodozvukových podmienkach. Čiastková výskumná úloha. Č. I-4-2/1
Rok začatia - ukončenia riešenia: 1976 - 1977
Zodpovedný riešiteľ: A. Ducko
Spoluriešitelia: F. Makáň, M. Paško, M. Košťál
Pre koho bola úloha riešená: EF SVŠT
Výstupy úlohy: Výskumná správa

44.
Názov, typ a číslo úlohy: Riešenie spoľahlivosti elektronických zariadení pomocou výpočtovej techniky. HZ
Rok začatia – ukončenia riešenia: 1976
Zodpovedný riešiteľ: J. Chmúrny
Spoluriešitelia: J. Tima, F. Židek
Pre koho bola úloha riešená: TESLA Elektroakustika, n.p.
Výstupy úlohy: Bol vyvinutý algoritmus výpočtu parametrov spoľahlivosti metódou Monte Carlo pre malosériové výrobky

45.
Názov, typ a číslo úlohy: Kanálový volič s MOS-FET tetródami pre I.-V. TV pásmo. HZ 32/76
Rok začatia - ukončenia riešenia: 1976
Zodpovedný riešiteľ: I. Baláž
Spoluriešitelia: D. Dinaj, B. Môcik, M. Pichňa, V. Steiner, S. Pavlík
Pre koho bola úloha riešená: Tesla B. Bystrica
Výstupy úlohy: Výskumná správa.

46.
Názov, typ a číslo úlohy: Problematika merania max. výkonu, výkonového zisku a medznej frekvencie výkonových UHF tranzistorov. HZ 31/76
Rok začatia - ukončenia riešenia: 1976
Zodpovedný riešiteľ: V. Steiner
Spoluriešitelia: I. Baláž, D. Dinaj, M. Pichňa, L. Ďuračka, D. Dick
Pre koho bola úloha riešená: Tesla Piešťany
Výstupy úlohy: Výskumná správa

47.
Názov, typ a číslo úlohy: Aplikácie prvkov mikrovlnných integrovaných obvodov v prijímačoch nad 10 GHz. 1.etapa. Štátna výskumna úloha. Č. P-02-128-0073
Rok začatia - ukončenia riešenia: 1976
Zodpovedný riešiteľ: V. Slobodník
Spoluriešitelia: V.Steiner, J. Melicherčík, M. Hruškovic, B. Fundárek
Pre koho bola úloha riešená: VÚST Praha
Výstupy úlohy: Výskumná správa

48.
Názov, typ a číslo úlohy: Teória lineárnych mikroelektronických sústav. Štátna výskumná úloha. Č. III – 3 – 1/3
Rok začatia – ukončenia riešenia: 1976 - 1980
Zodpovedný riešiteľ: F. Židek
Spoluriešitelia: R. Apalovičová, I. Baláž, V. Benček, J. Hribik, Z. Krajčušková, V. Kudják, B. Môcik, O. Ondráček, S. Pavlík, M. Pichňa, P. Podhoranský, I. Spudil, R. Truben
Pre koho bola úloha riešená: Ústav radiotechniky a elektroniky ČSAV v Prahe
Výstupy úlohy: Priebežná správa (1978), dizertačné práce, publikácie

49.
Názov, typ a číslo úlohy: Teória lineárnych mikroelektronických sústav, záverečná výskumná správa štátnej výskumnej úlohy č. III – 3 – 1/3 - 7
Rok začatia – ukončenia riešenia: 1976 - 1980
Zodpovedný riešiteľ: F. Židek
Spoluriešitelia: V. Benček, P. Hajach, J. Hribik, Z.Krajčušková, V. Kudják, B. Môcik, V. Olah, O. Ondráček, S. Pavlík, M. Pichňa, P. Podhoranský, V. Raffaj, I. Spudil, R. Truben, Š. Vavra
Pre koho bola úloha riešená: Ústav radiotechniky a elektroniky ČSAV v Prahe
Výstupy úlohy: záverečná správa (1980), dizertačné práce, publikácie

50.
Názov, typ a číslo úlohy: Aplikácie prvkov mikrovlnných integrovaných obvodov v prijímačoch nad 10 GHz. 2.etapa. Štátna výskumná úloha. Č. P-02-128-0073
Rok začatia - ukončenia riešenia: 1977
Zodpovedný riešiteľ: V. Slobodník
Spoluriešitelia: V.Steiner, J. Melicherčík, M. Hruškovic, B. Fundárek, P. Hajach
Pre koho bola úloha riešená: VÚST Praha
Výstupy úlohy: Výskumná správa

51.
Názov, typ a číslo úlohy: Metódy merania dielektrík pri vysokých frekvenciách. Štátna výskumná úloha. Č. III-9-34.
Rok začatia - ukončenia riešenia: 1977
Zodpovedný riešiteľ: J. Melicherčík
Spoluriešitelia: V. Steiner, J. Melicherčík, I. Kneppo, V. Bilík, J. Bezek, M. Hruškovic
Pre koho bola úloha riešená: Rezort školstva
Výstupy úlohy: Výskumná správa

52.
Názov, typ a číslo úlohy: Optimalizácia a realizácia obvodov kanálového voliča TV prijímača s tranzistormi typu MOS-FET. HZ 36/77
Rok začatia - ukončenia riešenia: 1977
Zodpovedný riešiteľ: M. Pichňa
Spoluriešitelia: J. Bezek, B. Môcik, I. Baláž, O. Ondráček, S. Pavlík
Pre koho bola úloha riešená: Tesla Nižná nad Oravou
Výstupy úlohy: Funkčná vzorka a technická správa

53.
Názov, typ a číslo úlohy: Spracovanie problematiky merania maximálneho výkonového zisku vysokofrekvenčných tranzistorov do frekvencie 800 MHz technikou širokopásmových výkonových zosilňovačov. HZ 35/77
Rok začatia - ukončenia riešenia: 1977
b>Zodpovedný riešiteľ: V. Steiner
Spoluriešitelia: J. Čuchran, D. Dinaj, I. Mikuláš, L. Ďuračka
Pre koho bola úloha riešená: Tesla Piešťany
Výstupy úlohy: Výskumná správa

54.
Názov, typ a číslo úlohy: Skúšky spoľahlivosti všepásmového kanálového voliča 6 PN 38244. HZ
Rok začatia – ukončenia riešenia: 1977
Zodpovedný riešiteľ:  J. Chmúrny
Spoluriešitelia: F. Židek
Pre koho bola úloha riešená: TESLA Banská Bystrica n.p.
Výstupy úlohy: Bol vypracovaný podrobný návod na realizáciu skúšok spoľahlivosti kanálového voliča v podmienkach výrobcu

55.
Názov, typ a číslo úlohy: Meranie parametrov keramických materiálov pri frekvenciách používaných v špeciálnej technike. HZ 33/77, 45/78 a 24/79
Rok začatia - ukončenia riešenia: 1977 - 1979
Zodpovedný riešiteľ: J. Melicherčík
Spoluriešitelia: J. Bezek, P. Hajach
Pre koho bola úloha riešená: Tesla ÚVR Pardubice - Opočinek
Výstupy úlohy: Výskumná správa, vzorky rezonátorov, 2 publikácie
 

Dutinové rezonátory s módom TM 013 pre meranie parametrov nízkostratových substrátov s veľkou relatívnou permitivitou

Dutinové rezonátory s módom TM 013 pre meranie parametrov nízkostratových substrátov s veľkou relatívnou permitivitou

56.
Názov, typ a číslo úlohy: Aplikácie prvkov MIO v prijímačoch nad 10 GHz. Výskumná úloha (3. etapa). Č. P-02-128-0073.
Rok začatia - ukončenia riešenia: 1978
Zodpovedný riešiteľ: V. Steiner
Spoluriešitelia: J. Melicherčík, M. Hruškovic, B. Fundárek, V. Slobodník, L. Macko, M. Pichňa, S. Chikán, R. Apalovičová
Pre koho bola úloha riešená: Rezort školstva
Výstupy úlohy: výskumná správa

57.
Názov, typ a číslo úlohy: Modelovanie a analýza EEG. Čiastková výskumná úloha. Č. III-9-3: Špeciálne metódy metroniky
Rok začatia - ukončenia riešenia: 1978 - 1980
Zodpovedný riešiteľ: P. Kneppo
Spoluriešitelia: B. Hollý
Pre koho bola úloha riešená: ÚM SAV
Výstupy úlohy: Výskumná správa

58.
Názov, typ a číslo úlohy: Simulácia skúšok spoľahlivosti počítačom. HZ
Rok začatia – ukončenia riešenia: 1978
Zodpovedný riešiteľ: F. Židek
Spoluriešitelia: I. Spudil, Š. Vavra
Pre koho bola úloha riešená: TESLA Banská Bystrica n.p.
Výstupy úlohy: Bol vypracovaný algoritmus výpočtu parametrov spoľahlivosti kusovo vyrábaných výrobkov pri realizácii vysokého počtu skúšok spoľahlivosti na počítači – výsledok sa úspešne využíval u výrobcu

59.
Názov, typ a číslo úlohy: Meranie televíznych prijímačov. Konečný návrh ČSN 36 75 11.
Rok začatia - ukončenia riešenia: 1978
Zodpovedný riešiteľ: P. Ševčík
Spoluriešitelia: J. Tima, J. Laco
Pre koho bola úloha riešená:Tesla Nižná nad Oravou
Výstupy úlohy: Výskumná správa
 

Pracovisko na meranie parametrov TV prijímačov

Pracovisko na meranie parametrov TV prijímačov

60.
Názov, typ a číslo úlohy: Televízne prijímače – technické vlastnosti. Konečný návrh ČSN 36 75 12. Návrh normy
Rok začatia - ukončenia riešenia: 1978
Zodpovedný riešiteľ: P. Ševčík
Spoluriešitelia: J. Tima, J. Laco
Pre koho bola úloha riešená: Tesla Nižná nad Oravou
Výstupy úlohy: Výskumná správa

61.
Názov, typ a číslo úlohy: Automatický fotoelektrický fotometer. (Interkozmos)
Rok začatia - ukončenia riešenia: 1978 - 1980
Zodpovedný riešiteľ:
Spoluriešitelia: J. Bezek, V. Bilík, J. Hribik, M. Hruškovic, I. Kamenský, V. Kudják, J. Laco, P. Podhoranský, I. Spudil
Pre koho bola úloha riešená: Astronomický ústav ČSAV
Výstupy úlohy: Tri výskumné správy

62.
Názov, typ a číslo úlohy: Některé problémy exterierového snímaní; návrh dichroických vrstev pro dělící hranoly. Výskumná úloha. Č. C-57-365-100
Rok začatia - ukončenia riešenia: 1979
Zodpovedný riešiteľ: I. Mošna
Spoluriešitelia: M. Adam, Z. Hoffmanová, P. Kulla
Pre koho bola úloha riešená: Výzkumný ústav rozhlasu a televize Praha
Výstupy úlohy: Výskumná správa P - 1369, VÚRT
 
63.
Názov, typ a číslo úlohy: Aplikácie prvkov MIO v prijímačoch nad 10 GHz. 4. etapa. Výskumná úloha. Č. P-02-128-007
Rok začatia - ukončenia riešenia: 1979
Zodpovedný riešiteľ: V. Slobodník
Spoluriešitelia: V. Steiner, J. Melicherčík, M. Hruškovic, B. Fundárek, S. Chikán
Pre koho bola úloha riešená: Rezort školstva
Výstupy úlohy: Výskumná správa

64.
Názov, typ a číslo úlohy: Fotometer pre výskum stelárnych objektov. HZ 45/79, 45/80, 45/81, 45/82, 54/83, 65/84.
Rok začatia - ukončenia riešenia: 1979 - 1984
Zodpovedný riešiteľ: V. Slobodník
Spoluriešitelia: V. Bilík, V. Benček, J. Hribik, M. Hruškovic, V. Kudják, P. Kulla, M. Mikuláš, S. Pavlík, P. Podhoranský, V. Raffaj
Pre koho bola úloha riešená: AÚ SAV Tatranská Lomnica
Výstupy úlohy: Realizácia zariadenia, programy, šesť technických správ

65.
Názov, typ a číslo úlohy: Neurostimulačné systémy. Výskumná úloha bola súčasťou hlavnej úlohy III-7-3: Meracie systémy pre výskum bionických štruktúr.
Rok začatia - ukončenia riešenia: 1980 -1985
Zodpovedný riešiteľ: P. Kneppo
Spoluriešitelia: B. Hollý
Pre koho bola úloha riešená: ÚMMT SAV
Výstupy úlohy: realizované vzorky, technická správa

Mozgový reometer a stimulátor periferných nervov

Mozgový reometer a stimulátor periferných nervov

66.
Názov, typ a číslo úlohy: Nervové a duševné ochorenia a VNČ. Čiastková výskumná úloha. Č.VII-5-1/6 z výsk. úlohy “Neuroprotézy a ich využitie pri liečení záchvatových ochorení“.
Rok začatia - ukončenia riešenia: 1980 - 1985
Zodpovedný riešiteľ: M. Šramka
Spoluriešitelia: B. Hollý .
Pre koho bola úloha riešená: VÚLB Bratislava
Výstupy úlohy: Výskumná správa
 
67.
Názov, typ a číslo úlohy: Optimalizácia SDS kamery pre FTV vyrábanej na báze materiálov TiO -SiO -MgO. Výskumná úloha. Č. C-57-365-100
Rok začatia - ukončenia riešenia: 1980
Zodpovedný riešiteľ: P. Kulla
Spoluriešitelia: P. Kulla
Pre koho bola úloha riešená: VÚRT
Výstupy úlohy: Čiastková výskumná správa K-1/80 VÚRT-EF SVŠT

68.
Názov, typ a číslo úlohy: Optimalizácia SDS kamier pre FTV vyrábaných na báze materiálov TiO -MgF -MgO a Ta O -MgF -MgO. Výskumná úloha. Č. C-57-365-100,
Rok začatia - ukončenia riešenia: 1980
Zodpovedný riešiteľ: P. Kulla
Spoluriešitelia:
Pre koho bola úloha riešená: VÚRT Praha
Výstupy úlohy: Čiastková výskumná správa K-2/80 VÚRT-EF SVŠT

69.
Názov, typ a číslo úlohy: Analýza niektorých vlastností spektrálne deliacej sústavy kamery pre FTV. Výskumná úloha. Č. C-57-365-100
Rok začatia - ukončenia riešenia:1980
Zodpovedný riešiteľ: P. Kulla
Spoluriešitelia: P. Kulla
Pre koho bola úloha riešená: VÚRT Praha
Výstupy úlohy: Čiastková výskumná správa K-3/80 VÚRT-EF SVŠT,

70.
Názov, typ a číslo úlohy: Elektronický predradník. HZ 87/79
Rok začatia - ukončenia riešenia: 1980 - 1981
Zodpovedný riešiteľ: Š. Vavra
Spoluriešitelia: V. Pulmann, R. Truben, M. Pichňa, P. Hajach
Pre koho bola úloha riešená: Elektrosvit š.p. Nové Zámky
Výstupy úlohy: 2 výskumné správy, funkčné vzorky

71.
Názov, typ a číslo úlohy: Komplexní optimalizace návrhu vrstev dělícího hranolu pro kameru barevné televize. Výskumná úloha. Č. C -57-365-100
Rok začatia - ukončenia riešenia: 1980
Zodpovedný riešiteľ: I. Mošna
Spoluriešitelia: I. Mošna, V. Dostál, Z. Hoffmanová, P. Kulla
Pre koho bola úloha riešená: VÚRT Praha
Výstupy úlohy: Výskumná správa P-1400 VÚRT

72.
Názov, typ a číslo úlohy: Implantabilné neurostimulatory
Rok začatia - ukončenia riešenia: 1980 - 1981
Zodpovedný riešiteľ: S. Fodor
Spoluriešitelia: J. Puskajler
Pre koho bola úloha riešená: Neurochirurgická klinika NsP akad. Dérera, Kramáre
Výstupy úlohy: Klinické aplikácie zariadení, výskumné správy, programové vybavenie


Projekty KRE, ktorých riešenie začalo v r. 1981 až 1990

73.
Názov, typ a číslo úlohy: Aplikácia teórie obnovy na zložité elektronické systémy.
Výskumná rezortná úloha. Č. P 03-119-403
Rok začatia – ukončenia riešenia: 1981 - 1984
Zodpovedný riešiteľ: F. Židek
Spoluriešitelia: Z.Krajčušková
Pre koho bola úloha riešená: TESLA VÚST A.S. Popova v Prahe
Výstupy úlohy: Priebežná správa, publikácie

74.
Názov, typ a číslo úlohy: Čiastočná eliminácia uhlových efektov v systémoch dichroických vrstiev DP a HP pre BRG spektrálne deliacu sústavu kamery FTV. Výskumná úloha. Č. C-57-365-100
Rok začatia - ukončenia riešenia:1981
Zodpovedný riešiteľ: P. Kulla
Spoluriešitelia:
Pre koho bola úloha riešená: VÚRT Praha
Výstupy úlohy: Záverečná výskumná správa K-Z/80 VÚRT-EF SVŠT,

75.
Názov, typ a číslo úlohy: Dielektrické keramické prvky pre mikrovlnnú techniku. HZ 65/81, 71/82, 09/83, 64/84, 03/85, 14/86
Rok začatia - ukončenia riešenia: 1981 - 1986
Zodpovedný riešiteľ: J. Bezek
Spoluriešitelia: J. Melicherčík
Pre koho bola úloha riešená: VÚEK Hradec Králové
Výstupy úlohy: Technické správy, programy
 
76.
Názov, typ a číslo úlohy: Niektoré otázky posudzovania kolorimetrického súbehu súborov kamier FTV. Výskumná úloh. Č.C-57-365-100
Rok začatia - ukončenia riešenia: 1981-1985
Zodpovedný riešiteľ: P. Kulla
Spoluriešitelia: P. Ševčík, Ľ. Sirota, V. Struhár
Pre koho bola úloha riešená: VÚRT Praha
Výstupy úlohy: Čiastková výskumná správa K-S/1 VÚRT-EF SVŠT

77.
Názov, typ a číslo úlohy: Teória analógového spracovania signálov. Výskumná úloha. Č. III-6-2/4-7
Rok začatia - ukončenia riešenia: 1981 - 1982
Zodpovedný riešiteľ: I. Baláž
Spoluriešitelia: J. Hribik, P. Hudec, V. Kudják, B. Môcik, O. Ondráček, S. Pavlík, P. Podhoranský
Pre koho bola úloha riešená: EF SVŠT
Výstupy úlohy: Priebežná výskumná správa
 
78.
Názov, typ a číslo úlohy: Riešenie a optimalizácia vyhodnocovacích, diagnostických a meracích obvodov pre zariadenie AKNT. HZ 73/82
Rok začatia - ukončenia riešenia: 1982
Zodpovedný riešiteľ: I. Baláž
Spoluriešitelia: J. Hribik, M. Hruškovic, P. Hudec, M. Košťál, B. Môcik, S. Pavlík, V. Pulmann, I. Spudil
Pre koho bola úloha riešená: Tesla Vráble
Výstupy úlohy: Správa z riešenia úlohy

Automatizované meracie pracovisko pre AKNT

Automatizované meracie pracovisko pre AKNT

79.
Názov, typ a číslo úlohy: Filtre so sústredenou selektivitou pre prijímače triedy Hi - Fi. HZ 89/82
Rok začatia - ukončenia riešenia: 1983
Zodpovedný riešiteľ: A. Ducko
Spoluriešitelia: J. Filo, V. Kudják, P. Podhoranský
Pre koho bola úloha riešená: TESLA Bratislava k.p.
Výstupy úlohy: Realizovaný mf filter 10.7 MHz, technická správa

80.
Názov, typ a číslo úlohy: Riešenie obvodov a zariadení pre systémy AKNT a CAMAC. HZ 23/83.
Rok začatia - ukončenia riešenia: 1983
Zodpovedný riešiteľ: I. Baláž
Spoluriešitelia: J. Hribik, M. Hruškovic, P. Hudec, B. Môcik, O. Ondráček, S. Pavlík, V. Pulmann, V. Raffaj, M. Ružičková, I. Spudil, M. Gajdošík
Pre koho bola úloha riešená: Tesla Vráble
Výstupy úlohy: Výskumná správa z riešenia HZ
 
81.
Názov, typ a číslo úlohy: Návrh a riešenie stykovej jednotky CAMAC. HZ 23/83
Rok začatia - ukončenia riešenia: 1983 - 1984
Zodpovedný riešiteľ: I. Baláž
Spoluriešitelia: J. Hribik, P. Hudec, B. Môcik, O. Ondráček, V. Pulmann, V. Raffaj
Pre koho bola úloha riešená: Tesla Vráble
Výstupy úlohy: Výskumná správa
 
82.
Názov, typ a číslo úlohy: Tranzistornyje istočniki kolebanij s ulučšennymi kačestvennymi pokazateljami. Výskumná úloha.
Rok začatia - ukončenia riešenia: 1983 - 1985
Zodpovedný riešiteľ: I. Baláž
Spoluriešitelia: V. N. Kulešov, M. Ružičková, A. Šnegoň, V. I. Ogurcov
Pre koho bola úloha riešená: MEI Moskva a EF SVŠT
Výstupy úlohy: Výskumná správa
 
83.
Názov, typ a číslo úlohy: Vybrané problémy návrhu a realizácie filtrov, oscilátorov a niektorých aplikácií číslicových systémov. Výskumná úloha. Č. III-6-2/4-7
Rok začatia - ukončenia riešenia: 1985
Zodpovedný riešiteľ: I. Baláž
Spoluriešitelia: J. Filo, P. Fuchs, B. Fundárek, J. Hribik, M. Hruškovic, P. Hudec, V. Kudják, B. Môcik, O. Ondráček, M. Ružičková, I. Spudil, A. Šnegoň, R. Truben, V. Brúderová
Pre koho bola úloha riešená: EF SVŠT
Výstupy úlohy: Záverečná správa z riešenia štátnej výskumnej úlohy: Teória analógového spracovania signálov.

Integrovaný obvod zhotovený technológiou hrubých vrstiev pre realizáciu aktívnych filtrov a oscilátorov

Integrovaný obvod zhotovený technológiou hrubých vrstiev pre realizáciu aktívnych filtrov a oscilátorov

84.
Názov, typ a číslo úlohy: Návrh a riešenie stykovej jednotky CAMAC. HZ 25/84
Rok začatia - ukončenia riešenia: 1984
Zodpovedný riešiteľ: I. Baláž
Spoluriešitelia: J. Hribik, P. Hudec, B. Môcik, O. Ondráček, V. Pulmann, V. Raffaj, M. Gajdošík, L. Rehárik, B. Frey, V. Dobšovič, A. Hlavinová, V. Brúderová
Pre koho bola úloha riešená: Tesla Vráble
Výstupy úlohy: Správa z riešenia úlohy
 
85.
Názov, typ a číslo úlohy: Optimalizované filtre a DAFC pre prijímače triedy HI – FI. HZ 19/84
Rok začatia - ukončenia riešenia: 1984
Zodpovedný riešiteľ: V. Kudják
Spoluriešitelia: P. Podhoranský, J. Filo
Pre koho bola úloha riešená: TESLA Bratislava k.p.
Výstupy úlohy: Počítačom navrhované filtre a korektory pre prijímače Hi-Fi. Technická správa

86.
Názov, typ a číslo úlohy: Číslicové ladenie s komparáciou kódov pre rozhlasové prijímače. HZ 45/85
Rok začatia - ukončenia riešenia: 1985
Zodpovedný riešiteľ: V. Kudják
Spoluriešitelia: P. Podhoranský, P. Fuchs, J. Filo
Pre koho bola úloha riešená: Tesla Bratislava k.p.
Výstupy úlohy: Výskumná správa
 
87.
Názov, typ a číslo úlohy: Zahorovanie zariadení SMEP III – 1. HZ
Rok začatia – ukončenia riešenia: 1985
Zodpovedný riešiteľ: J. Hudec
Spoluriešitelia: F. Židek, Z. Krajčušková
Pre koho bola úloha riešená: TESLA Banská Bystrica n.p.
Výstupy úlohy: Bol vypracovaný návod na zahorovanie výrobku pre získanie technickej a ekonomickej doby zahorovania
 
88.
Názov, typ a číslo úlohy: Styková jednotka CAMAC. HZ 23/83
Rok začatia - ukončenia riešenia: 1985
Zodpovedný riešiteľ: I.Baláž
Spoluriešitelia: P. Hajach, P. Hudec, J. Hribik, B. Môcik, O. Ondráček, V. Pulmann, M. Hruškovic, L. Rehárik, B. Frey, V. Dobšovič, J. Cibák, J. Bočko, S. Lazová, M. Ješková, A. Bažaličková
Pre koho bola úloha riešená: Tesla Vráble
Výstupy úlohy: Výskumná správa z riešenia
 
89.
Názov, typ a číslo úlohy: Číslicová stabilizácia frekvencie mikrovlnného generátora. Tematická úloha č.166/85 ÚVR Opočinek.
Rok začatia - ukončenia riešenia: 1985
Zodpovedný riešiteľ:
Spoluriešitelia: P. Fuchs, V. Kudják, P. Podhoranský
Pre koho bola úloha riešená: ÚVR Opočinek
Výstupy úlohy: Prototyp zariadenia, technická správa

Prototyp adaptívneho systému číslicovej stabilizácie frekvencie

Prototyp adaptívneho systému číslicovej stabilizácie frekvencie

90.
Názov, typ a číslo úlohy: Automatizované meracie pracovisko na meranie rozloženia intenzity svetla v blízkom a ďalekom poli čela vláknového vlnovodu s využitím CCD kamery. Výskumná úloha. Č. III-7- 7/03-1
Rok začatia - ukončenia riešenia: 1985 - 1989
Zodpovedný riešiteľ: P. Kulla
Spoluriešitelia: P. Ševčík, M. Košťál, M. Hagara, M. Koterec, I. Šimkovič
Pre koho bola úloha riešená: EF SVŠT. Štátna výskumná úloha III-7- 7 Šírenie elmag. vĺn optickými vláknami,
Výstupy úlohy: Výskumná správa kontrolovateľnej etapy-1.časť

91.
Názov, typ a číslo úlohy: Programové vybavenie pre autonómny rám CAMAC NL 2010. HZ 6/86
Rok začatia - ukončenia riešenia: 1986
Zodpovedný riešiteľ: I. Baláž
Spoluriešitelia: J. Hribik, P. Hudec, B. Môcik, O. Ondráček
Pre koho bola úloha riešená: Tesla Vráble
Výstupy úlohy: Výskumná správa

92.Názov, typ a číslo úlohy: Aplikácia snímačov CCD v zariadeniach spotrebnej elektroniky. HZ 12/86 a F 441/86
Rok začatia - ukončenia riešenia: 1986
Zodpovedný riešiteľ: P. Kulla
Spoluriešitelia: P. Ševčík, M. Košťál
Pre koho bola úloha riešená: Tesla VRÚSE Bratislava
Výstupy úlohy: Výskumná správa + laboratórna vzorka snímacej kamery s CCD snímačom pre robotické pracovisko

93.Názov, typ a číslo úlohy: Autonómny systém CAMAC. HZ 6/86
Rok začatia - ukončenia riešenia: 1986 - 1987
Zodpovedný riešiteľ: I. Baláž
Spoluriešitelia: P. Hudec, J. Hribik, B. Môcik, P. Hajach, O. Ondráček, L. Rehárik, B. Frey, V. Dobšovič, A. Bažalíčková, S. Lazová, M. Ješková, L. Pavlovičová, I. Kmeto, P. Krajanec, D. Dupilka
Pre koho bola úloha riešená: Tesla Vráble
Výstupy úlohy: Výskumná správa
 
94.
Názov, typ a číslo úlohy: Číslicové ladenie s mikroprocesorovým riadením pre rozhlasové prijímače. HZ 55/86
Rok začatia - ukončenia riešenia: 1986
Zodpovedný riešiteľ: V. Kudják
Spoluriešitelia: P. Fuchs, J. Filo
Pre koho bola úloha riešená: TESLA Bratislava k.p.
Výstupy úlohy: laboratórna vzorka Hi – Fi prijímača pre FM s vyvinutým systémom frekvenčnej syntézy na báze DAFC, výskumná správa

95.

Názov, typ a číslo úlohy: Prelaďovanie systému PDAFC s VKV dielom 1PN051 32. Výskumná úloha návratne financovaného výskumu
Rok začatia - ukončenia riešenia: 1986
Zodpovedný riešiteľ: V. Kudják
Spoluriešitelia: P. Fuchs, J. Filo
Pre koho bola úloha riešená: TESLA Bratislava k.p.
Výstupy úlohy: výskumná správa

96.

Názov, typ a číslo úlohy: Automaticky číslicový merač malých indukčnosti. Tematická úloha č.50/85
Rok začatia - ukončenia riešenia: 1986
Zodpovedný riešiteľ:
Spoluriešitelia: V. Kudják, J. Bezek
Pre koho bola úloha riešená: EF SVŠT
Výstupy úlohy: protopyp merača, technická správa

97.
Názov, typ a číslo úlohy: Rozmietaný generátor 0.1 – 40 MHz. Tematická úloha Č.54/86
Rok začatia - ukončenia riešenia: 1986
Zodpovedný riešiteľ:
Spoluriešitelia: V. Kudják, J. Bezek
Pre koho bola úloha riešená: EF SVŠT
Výstupy úlohy: prototyp generátora, technická správa

98.
Názov, typ a číslo úlohy: Modulárny systém pre tvorbu automatizovaných meracích prístrojov. Výskumná úloha z návratne financovaného výskumu. Č.506/86
Rok začatia - ukončenia riešenia: 1986 - 1987
Zodpovedný riešiteľ: I. Baláž
Spoluriešitelia: J. Filo, J. Hribik, P. Hudec, B. Môcik, O. Ondráček, A. Bažalíčková, V. Dobšovič, B. Frey, L. Rehárik
Pre koho bola úloha riešená: EF SVŠT
Výstupy úlohy: Výskumná správa
 
99.
Názov, typ a číslo úlohy: Technická koncepcia rozvoja VKV rozhlasu – Združovač pre VKV malého výkonu. Výskumná úloha. Č.R-21-128-806
Rok začatia - ukončenia riešenia: 1986 - 1989
Zodpovedný riešiteľ: Š. Vavra
Spoluriešitelia: P. Hajach, D. Vavrovič, S. Kačmarík
Pre koho bola úloha riešená: Slovenské telekomunikácie, š.p.
Výstupy úlohy: 4 výskumné správy, funkčné vzorky, 2 publikácie
 
100.
Názov, typ a číslo úlohy: Polovodičový rozmietaný generátor. HZ 13/89 a 13/90
Rok začatia - ukončenia riešenia: 1986 - 1990
Zodpovedný riešiteľ: J. Bezek
Spoluriešitelia: V. Raffaj, V. Bilík, V. Kudják, P. Fuchs
Pre koho bola úloha riešená: TESLA ÚVR Opočinek
Výstupy úlohy: Dva realizované prototypy, jeden program, tri technické správy
 
101.
Názov, typ a číslo úlohy: Návrh a realizácia automatizovaných metód vybraných mikrovlnných meraní. Výskumná úloha Č. III-7-7/01
Rok začatia - ukončenia riešenia: 1986 - 1990
Zodpovedný riešiteľ: J. Melicherčík
Spoluriešitelia: J. Bezek, V. Bilík, V. Raffaj, V. Slobodník, M. Beleš, J. Papšo, J. Kvasnička
Pre koho bola úloha riešená: Rezort školstva
Výstupy úlohy: 4 realizované prototypy, 2 programy, 34 publikácií
 
102.
Názov, typ a číslo úlohy: Technické a programové inovácie v odbore rádioelektronika. Výskumná úloha.Č. RS X-01-05-17/19
Rok začatia - ukončenia riešenia: 1986 -1990
Zodpovedný riešiteľ: I. Baláž,
Spoluriešitelia: J. Filo, P. Fuchs, J. Hribik, M. Hruškovic, P. Hudec, V. Kudják, J. Laco, B. Môcik, O. Ondráček, M. Ružičková, I. Spudil, A. Šnegoň, J. Tima, F. Židek, A. Bažaličková, V. Brúderová
Pre koho bola úloha riešená: EF SVŠT
Výstupy úlohy: Záverečná správa.
 
103.
Názov, typ a číslo úlohy: Systém pre návrh aplikácií jednočipových mikropočítačov radu 8048, 8049 resp. 8051. Dielčia výskumná úloha k úlohe č. RS X-01-05-17/19
Rok začatia - ukončenia riešenia: 1986 - 1990
Zodpovedný riešiteľ: I. Baláž
Spoluriešitelia: P. Fuchs
Pre koho bola úloha riešená: EF SVŠT
Výstupy úlohy: Výskumná správa, programy

Vývojové pracovisko aplikácií jednočipových mikropočítačov radu 8048, 8049

Vývojové pracovisko aplikácií jednočipových mikropočítačov radu 8048, 8049

104.
Názov, typ a číslo úlohy: Projekt uzavretého TV okruhu na I. chirurgickej klinike FN UK. HZ 39/87
Rok začatia - ukončenia riešenia: 1987
Zodpovedný riešiteľ: P. Kulla
Spoluriešitelia: P.Ševčík, M.Košťál, J.Melicherčík
Pre koho bola úloha riešená: Fakultná nemocnica UK, Bratislava
Výstupy úlohy: Projektová výskumná správa

105.
Názov, typ a číslo úlohy: Projekt uzavretého TV okruhu na I. internej klinike FN UK. HZ 39/87
Rok začatia - ukončenia riešenia: 1987
Zodpovedný riešiteľ: P. Kulla
Spoluriešitelia: P. Ševčík, M. Košťál, J. Melicherčík
Pre koho bola úloha riešená: Fakultná nemocnica UK,
Výstupy úlohy: Projektová výskumná správa
 
106.
Názov, typ a číslo úlohy: Projekt uzavretého TV okruhu na I. očnej klinike FN UK. HZ 39/87
Rok začatia - ukončenia riešenia: 1987
Zodpovedný riešiteľ: P. Kulla
Spoluriešitelia: P. Ševčík, M. Košťál, J. Melicherčík
Pre koho bola úloha riešená: Fakultná nemocnica UK
Výstupy úlohy: Projektová výskumná správa

107.
Názov, typ a číslo úlohy: Systém pre bezkontaktné meranie a automatizované triedenie magnezitových stavív. HZ 118/88-89
Rok začatia - ukončenia riešenia: 1988 - 1989
Zodpovedný riešiteľ: P. Kulla
Spoluriešitelia: P. Ševčík, M. Košťál, M. Hagara, M. Koterec, J. Melicherčík,P. Podhoranský, E. Lehotský
Pre koho bola úloha riešená: Magnezitové závody š.p. Košice
Výstupy úlohy: Výskumná správa + priemyselná vzorka snímacej kamery s CCD snímačom a procesorovým prostredím s medzistykom pre robotické pracovisko s dopravníkovým pásom

108.
Názov, typ a číslo úlohy: Kardiostimulátor – prístavok k BPD 13. HZ   
Rok začatia - ukončenia riešenia: 1988 - 1989
Zodpovedný riešiteľ: M. Mikuláš
Spoluriešitelia: J. Laco, Ľ. Švec, B. Fundárek, M. Hrubý, Z. Krajčušková, A. Bieleková, J. Dobrotová, Š. Mrva
Pre koho bola úloha riešená: Chirana Stará Turá
Výstupy úlohy: 5 ks prototypov pre klinické skúšky, kompletná konštrukčná dokumentácia pre overovaciu výrobu
 
109.
Názov, typ a číslo úlohy: Meranie profilu indexu lomu optických vlákien inverznou metódou blízkeho refraktovaného poľa. Výskumná úloha. Č. III-7- 7/03-1
Rok začatia - ukončenia riešenia: 1989 - 1990
Zodpovedný riešiteľ: J. Jasenek
Spoluriešitelia: P. Kulla, I. Šimkovič, Ľ. Šumichrast, S. Hušek, S. Chikán
Pre koho bola úloha riešená: EF SVŠT, Štátna výskumná úloha III-7- 7 Šírenie elmag. vĺn optickými vláknami
Výstupy úlohy: Výskumná správa kontrolovateľnej etapy-2.časť


Projekty KRE, ktorých riešenie začalo v r. 1991 až 2002

110.
Názov, typ a číslo úlohy: Rozbor problematiky konverzie televíznej prenosovej sústavy SECAM na PAL D/K alebo B1/G v pozemnej sieti SR
Rok začatia - ukončenia riešenia: 1992 - 1993
Zodpovedný riešiteľ: P. Ševčík
Spoluriešitelia: I. Baláž, A. Ducko
Pre koho bola úloha riešená: Slovenská televízia Bratislava
Výstupy úlohy: Výskumná správa
 
111.
Názov, typ a číslo úlohy: Spracovanie signálov v rádioelektronike, v medicíne a ekológii. Udelený grant na vedeckú úlohu. Č. 651/08
Rok začatia - ukončenia riešenia: 1992 - 1993
Zodpovedný riešiteľ: F. Židek
Spoluriešitelia: A. Ducko, P. Ducko, Ľ. Čaňo, M. Hagara, P. Hajach, B. Hollý, M. Hrubý, M. Košťál, M. Koterec, Z. Krajčušková, P. Kulla, J. Laco, A. Madlová, J. Magdolen,
O. Ondráček, M. Paško, V. Richtáriková, I. Spudil, P. Ševčík, Š. Vavra, J. Vidiščáková, P. Zavarský.
Pre koho bola úloha riešená: Grantová agentúra pre vedu SR
Výstupy úlohy: Záverečná správa, 30 publikácií

112.
Názov, typ a číslo úlohy: Multisenzorový diagnostický systém pre telemetrický monitoring biologických procesov v aktuálnom prostredí. Vedecký grant. Č. 1/1186/95. Riešený v rámci programu PECO: Chemical sensors for in vivo monitoring, Grandfield, Veľká Británia
Rok začatia - ukončenia riešenia: 1993 - 1995
Zodpovedný riešiteľ: E. Kukurová
Spoluriešitelia: P. Zavarský, Ľ. Švec, M. Mikuláš, B. Hollý, J. Ortega, M. Velaž, D. Balážová, A. Chovancová, T. Kocáková, A. Eisner.
Pre koho bola úloha riešená: MŠ SR
Výstupy úlohy: funkčná vzorka, technická dokumentácia, publikácie

113.
Názov, typ a číslo úlohy: Automatické meranie vybraných parametrov mikrovlnných obvodov a veličín elektromagnetického žiarenia. VTP 1/1771/94
Rok začatia - ukončenia riešenia: 1994 - 1996
Zodpovedný riešiteľ: V. Bilík
Spoluriešitelia: J. Bezek, V. Kudják, Š. Vavra, P. Hajach
Pre koho bola úloha riešená: MŠ SR
Výstupy úlohy: Technická správa, 2 programy, 4 realizácie, 5 publikácií

114.
Názov, typ a číslo úlohy: Spracovanie signálov v rádioelektronike, medicíne a ekológii. Vedecko-technický grant. Č. 1650/94
Rok začatia - ukončenia riešenia: 1994 - 1995
Zodpovedný riešiteľ: F. Židek
Spoluriešitelia: A. Ducko, M. Hagara, B. Hollý, M. Košťál, Z. Krajčušková, P. Kulla, J. Laco, A. Madlová, J. Magdolen, O. Ondráček, M. Paško, I. Spudil, P. Ševčík, B. Švehla, J. Vidiščáková
Pre koho bola úloha riešená: Grantová agentúra pre vedu SR
Výstupy úlohy: Záverečná správa, publikácie

115.
Názov, typ a číslo úlohy: Model počítačom podporenej vysokoškolskej vyučby lekárskej fyziky a biofyziky. Vedecký grant. Č. 1/2047/95
Rok začatia - ukončenia riešenia: 1995 - 1997
Zodpovedný riešiteľ: E. Kukurová
Spoluriešitelia: P. Zavarský, Ľ. Švec
Pre koho bola úloha riešená: MŠ SR
Výstupy úlohy: programové vybavenie, technická dokumentácia

116.
Názov, typ a číslo úlohy: Ovládací systém ekologickej čističky odpadových vôd. HZ
Rok začatia - ukončenia riešenia: 1995
Zodpovedný riešiteľ: J. Laco
Spoluriešitelia: B.Hollý, M. Cagalinec
Pre koho bola úloha riešená: ARTIAL s.r.o., Bratislava
Výstupy úlohy: Výskumná správa + funkčné vzorky elektroniky pre biologické čističky odpadových vôd pre umývačky áut a autoservisy v SR i ČR

Elektronické obvody riadiacej jednotky biologickej čističky odpadových vôd

Elektronické obvody riadiacej jednotky biologickej čističky odpadových vôd

117.
Názov, typ a číslo úlohy: Simulácia, percepcia a zobrazovanie urbanisticko-architektonických priestorov. Inštitucionálny projekt. Č. 4/95-I
Rok začatia - ukončenia riešenia: 1995 - 1996
Zodpovedný riešiteľ: P. Kardoš
Spoluriešitelia: J. Brath, P. Kulla
Pre koho bola úloha riešená: FA STU
Výstupy úlohy: Výskumná správa kontrolovateľnej etapy
 

Systém pre vizualizáciu modelov urbanisticko – architektonických priestorov

Systém pre vizualizáciu modelov urbanisticko – architektonických priestorov

118.
Názov, typ a číslo úlohy: Nové metódy a systémy spracovania signálov v elektronike, v medicíne a v ekológii. Grant VEGA. Č. 95/5195/ 288
Rok začatia - ukončenia riešenia: 1995 - 1998
Zodpovedný riešiteľ: F. Židek
Spoluriešitelia: S. Arnous, I. Baláž, J. Bezek, V. Bilík, A. Ducko, D. Ďuračková, M. Hagara, P. Hajach, B. Hollý, B. Issa, R. Jakubík, M. Kavec, M. Kováčik, Z. Krajčušková, V. Kudják, P. Kulla, F. Lepiš, A. Madlová, J. Magdolen, B. Mikovičová, M. Minárik, F. Mounzer, O. Ondráček, M. Paško, J. Petrek, P. Píš, M. Polák, J. Púčik, I. Spudil, V. Steiner, P. Ševčík, B. Švehla, S. Šimor, A. Tarhini, Š. Vavra, J. Vidiščáková, M. Volníková, P. Zavarský
Pre koho bola úloha riešená: Vedecká grantová agentúra MŠ SR
Výstupy úlohy: Výskumná správa, funkčné vzorky, 100 publikácií
 
119.
Názov, typ a číslo úlohy: Európske školiace stredisko firmy Texas Instruments pre digitálne signálne procesory TMS320Cxx
Rok začatia - ukončenia riešenia: 1995 - trvá
Zodpovedný riešiteľ: P. Fuchs
Spoluriešitelia: A. Madlová, A. Tarhini, S. Šimor, P. Gábor, R. Feranec, M. Petriska, B. Lojko
Pre koho bola úloha riešená: Školiace pracovisko pri FEI STU
Výstupy úlohy: zaškolení absolventi

Certifikát európskeho školiaceho strediska firmy TI pri KRE

Certifikát európskeho školiaceho strediska firmy TI pri KRE

120.
Názov, typ a číslo úlohy: Signálové procesory a mikroradiče v elektronike, rádiokomunikáciach a biomedicínskom inžinierstve. Vedecko-technický grant. Č. 95/5195/297
Rok začatia - ukončenia riešenia: 1995 - 2000
Zodpovedný riešiteľ: P.Fuchs
Spoluriešitelia: B. Hollý, M. Paško, A. Madlová, E. Cocherová, J. Petrek, M. Polák, A. Tarhini, P. Kubinec, V. Fesič, J. Kocanda, V. Jančarik, S. Šimor, O. Ondráček, R. Oweis, E. Česnák, M. Kormanovič, R. Malych, M. Mesároš, J. Hriagyel, R. Vida, Ľ. Magdolen, J. Krupka, V. Olej, M. Harakaľ, B. Mikovičová, P. Nemec, P. Bernát, M. Tužinský, D. Považanec, M. Psársky, J. Páleník, M. Koleda, P. Gogh, S. Uhlár, F. Lehocki, J. Kovács, K. Bajtala, B. Lelkés, A. Tóth, B. Zápražný, F. Mácsai, J. Ondračka, R. Oravec, I. Prokopová, I. Drobná, B. Frey, J. Janžo
Pre koho bola úloha riešená: MŠ SR
Výstupy úlohy: Výskumná správa a funkčné vzorky

121.
Názov, typ a číslo úlohy: Metódy a systém na spracovanie obrazovej informácie so signálovým procesorom TMS320C3x v reálnom čase. Parciálny projekt v rámci Signálové procesory a mikroradiče v elektronike, rádiokomunikáciach a biomedicínskom inžinierstve. Vedecko-technický grant. Č. 95/5195/297
Rok začatia - ukončenia riešenia: 1995 - 1999
Koordinátor: P. Fuchs
Zodpovedný riešiteľ: P. Kulla

Spoluriešitelia: P. Kulla, V. Ježek, P. Ševčík, M. Hagara, R. Gregor, P. Kysucký, P. Šotik, D. Pilarčík, R. Rášo, Ľ. Meluš
Pre koho bola úloha riešená: MŠ SR, I.S.E.P. Paris
Výstupy úlohy: Výskumné správy kontrolovateľných etáp a funkčné vzorky

Systém pre číslicové spracovanie obrazu v reálnom čase

Systém pre číslicové spracovanie obrazu v reálnom čase

122.
Názov, typ a číslo úlohy: Ekologické aplikácie ultrazvuku v strojárskych technológiách. Vedecko-technický grant. Č. 95/5195/295
Rok začatia - ukončenia riešenia: 1995 - 1999
Zodpovedný riešiteľ: P.Píš
Spoluriešitelia: I. Baláž, F. Makáň, A. Tarhini, J. Petrek, F. Mounzar, P. Hajach, V. Steiner, B. Issa
Pre koho bola úloha riešená: ZVL Kys. Mesto
Výstupy úlohy: Výskumná správa a funkčné vzorky

123.
Názov, typ a číslo úlohy: Posúdenie vplyvu elektromagnetického žiarenia na ekosystémy v lokalite CHKO Štiavnické vrchy – NPR Sitno. Expertízna štúdia.
Rok začatia - ukončenia riešenia: 1997
Zodpovedný riešiteľ: I. Baláž
Spoluriešitelia: P. Hajach
Pre koho bola úloha riešená: Slovenské telekomunikácie š.p. Bratislava
Výstupy úlohy: Výskumná správa
124.
Názov, typ a číslo úlohy: Meracia a nastavovacia stanica pre ladenie TV tunerov. Integrovaný projekt vedy a techniky. Č. IPVT/3/98
Rok začatia - ukončenia riešenia: 1998 - 2000
Zodpovedný riešiteľ: P.Fuchs
Spoluriešitelia: S. Šimor, R. Režnák, P. Veselovský, I. Prokopová, I. Drobná, B. Frey, J. Janžo
Pre koho bola úloha riešená: OTF Orava
Výstupy úlohy: Výskumná správa a funkčné vzorky

125.
Názov, typ a číslo úlohy: Elektronika pracovného stroja. Integrovaný projekt vedy a techniky IPVT/4/98
Rok začatia - ukončenia riešenia: 1998 - 2000
Zodpovedný riešiteľ: P. Fuchs
Spoluriešitelia: P. Csank, M. Petriska, A. Fehér, E. Komáromy, B. Lojko, M. Horváth, I. Prokopová, I. Drobná, B. Frey, J. Janžo
Pre koho bola úloha riešená: Vývoj Martin a.s.
Výstupy úlohy: Výskumná správa a funkčné vzorky
 
126.
Názov, typ a číslo úlohy: Číslicový trojfázový merač výkonu a energie. Integrovaný projekt vedy a techniky. Č. IPVT/5/98
Rok začatia - ukončenia riešenia: 1998 - 2001
Zodpovedný riešiteľ: P.Fuchs
Spoluriešitelia: J. Hribik, M. Hruškovic, M. Košťál, M. Suchánek, P. Gábor, M. Plavec, O. Pap, L. Ďuriš, Ľ. Budáč, R. Feranec, R. Michálek, M. Petriska, B. Gregorová, I. Prokopová, I. Drobná, B. Frey, J. Janžo
Pre koho bola úloha riešená: ZPA Křížik Prešov a.s., Křížik Prešov
Výstupy úlohy: Výskumná správa a funkčné vzorky
 

127.
Názov, typ a číslo úlohy: Moderné metódy a nové systémy pre spracovanie signálov v multimediálnych komunikáciách, medicíne a ekológii. Vedecký grant. Č.1/6097/99
Rok začatia - ukončenia riešenia: 1999 - 2001
Zodpovedný riešiteľ: I. Spudil
Spoluriešitelia: J. Púčik, P. Zavarský, V. Kudják, F. Židek, O. Ondráček, M. Paško, P. Ševčík, M. Hagara, B. Hollý, Z. Krajčušková, P. Kulla, M. Polák, A. Madlová, J. Bezek, V. Bilík, P. Macko, J. Petrek
Pre koho bola úloha riešená: Grantová agentúra MŠ SR
Výstupy úlohy: Výskumné správy, publikácie, 2 kandidátske práce

Vysokoškolské učebnice, ktoré vznikli počas riešenia grantov

Vysokoškolské učebnice, ktoré vznikli počas riešenia grantov

128.
Názov, typ a číslo úlohy: Metódy a systém na spracovanie obrazovej informácie so signálovým procesorom TMS 320C3x v reálnom čase. Parciálny projekt v rámci " Číslicové spracovanie zvukových, obrazových a biomedicínskych signálov". Vedecko-technický projekt. Č. 102/VTP/2000
Rok začatia - ukončenia riešenia: 2000 - trvá
Koordinátor: P.Fuchs
Zodpovedný riešiteľ: P. Kulla
Spoluriešitelia: P. Kulla, V. Ježek, R.Gregor, D. Pilarčík, P. Ševčík, Ľ. Meluš
Pre koho bola úloha riešená: MŠ SR
Výstupy úlohy: Výskumné správy kontrolovateľných etáp a funkčná vzorka

Systém pre číslicové spracovanie obrazov pohyblivých objektov v reálnom čase

Systém pre číslicové spracovanie obrazov pohyblivých objektov v reálnom čase

129.
Názov, typ a číslo úlohy: Číslicové spracovanie zvukových, obrazových a biomedicínskych signálov. Vedecko-technický projekt. Č. 102/VTP/2000
Rok začatia - ukončenia riešenia: 2000 - trvá
Zodpovedný riešiteľ: P.Fuchs
Spoluriešitelia: B. Hollý, M. Paško, A. Smola, E. Cocherová, J. Petrek, M. Hagara, M. Polák, A. Madlová – Přibilová, V. Fesič, D. Gašparovský, V. Jančarik, S. Šimor, O. Ondráček, F. Krasňan, L. Antol, M. Hlocká, M. Badinka, D. Šišková, L. Magdolen, J. Krupka, V. Olej, M. Harakaľ, B. Mikovičová, M. Tužinský, D. Považanec, J. Páleník, S. Uhlár, K. Bajtala, B. Lelkés, Ľ. Meluš, A. Tóth, B. Zapražný, F. Mácsai, J. Ondračka, R. Oravec, R. Mazáček, M. Koleda, D. Pilarčík, Ľ. Maluš, R. Gregor, J. Moravčík, I. Prokopová, I. Drobná, B. Frey, J. Janžo
Pre koho bola úloha riešená: Grantová agentúra MŠ SR
Výstupy úlohy: Výskumné správy, funkčné vzorky, 55 publikácií

130.
Názov, typ a číslo úlohy: Letecká rádiostanica "LERA TRX 1.5S" Vedecko-technický projekt. Č. 102/VTP/2000
Rok začatia - ukončenia riešenia: 2000 – trvá
Zodpovedný riešiteľ: P.Fuchs
Spoluriešitelia: B. Lojko, I. Cibiri, P. Víťaz
Pre koho bola úloha riešená: LOBB š.p. Banská Bystrica
Výstupy úlohy: Technická správa

131.
Názov, typ a číslo úlohy: Číslicové regulátory akčných členov pracovného stroja. Vedecko-technický projekt. Č. 102/VTP/2000
Rok začatia - ukončenia riešenia: 2000 - trvá
Zodpovedný riešiteľ: P. Fuchs
Spoluriešitelia: P. Polák, B. Lojko, J. Kordoš, M. Paulen
Pre koho bola úloha riešená:
Vývoj Martin, a.s.
Výstupy úlohy: Technická správa, funkčné vzorky
 
132.
Názov, typ a číslo úlohy: Číslicový kalibračný a registračný elektromer. Vedecko-technický projekt. Č.: 102/VTP/2000
Rok začatia - ukončenia riešenia: 2000 - trvá
Zodpovedný riešiteľ: P. Fuchs
Spoluriešitelia: J. Hribik, M. Hruškovic, M. Košťál, P. Gábor, Ľ. Budáč, R. Feranec, R. Michálek, M. Petriska, I. Prokopová, B. Gregorová, B. Frey, J. Janžo
Pre koho bola úloha riešená: ZPA KŘIŽÍK a.s.
Výstupy úlohy: Technická správa, vývoj a realizácia elektromera PEM 6711

Presný digitálny kalibračný a registračný elektromer PEM 6711

Presný digitálny kalibračný a registračný elektromer PEM 6711

133.
Názov, typ a číslo úlohy: Všesmerový letecký navigačný rádiomaják NAVYRA - M. Vedecko-technický projekt. Č. 102/VTP/2000
Rok začatia - ukončenia riešenia: 2000 - trvá
Zodpovedný riešiteľ: P.Fuchs
Spoluriešitelia: P. Kubinec, T. Soviš, A. Ďurec
Pre koho bola úloha riešená: LOBB š.p. Banská Bystrica
Výstupy úlohy: Technická správa, funkčná vzorka

134.
Názov, typ a číslo úlohy: Nasadenie automatizovaného pracoviska pre nastavenie TV tunerov v podmienkach OTF TELEKOM. Vedecko-technický projekt. Č. 102/VTP/2000
Rok začatia - ukončenia riešenia: 2000 - trvá
Zodpovedný riešiteľ: P.Fuchs
Spoluriešitelia: S. Šimor, R. Režnák, P. Veselovský
Pre koho bola úloha riešená:
OTF TELEKOM
Výstupy úlohy: technická správa, funkčné vzorky

135.Názov, typ a číslo úlohy: Metódy a systém na spracovanie obrazovej informácie so signálovým procesorom TMS 320C3x v reálnom čase. Vedecko-technický projekt. Č. 102/VTP/2000
Rok začatia - ukončenia riešenia: 2000 - trvá
Zodpovedný riešiteľ: P. Fuchs
Spoluriešitelia: P. Kulla, P. Ševčík
Pre koho bola úloha riešená: spolupráca s I.S.E.P. Paríž
Výstupy úlohy: Technická správa, funkčna vzorka
 
136.
Názov, typ a číslo úlohy: Meranie a dávkovanie energie ultrazvukových meničov. VTP projekt. VTP 12/2000
Rok začatia - ukončenia riešenia: 2000 - trvá
Zodpovedný riešiteľ: P. Píš
Spoluriešitelia: P. Kvarda, I. Baláž, F. Makáň, O. Ondráček, V. Steiner, M. Minárik, M. Kukučka, E. Határ, B. Bača, V. Štofanik
Pre koho bola úloha riešená: PRIUS Technik, Bratislava
Výstupy úlohy: Technická správa, programové vybavenie, publikácie, funkčné vzorky
 
137.
Názov, typ a číslo úlohy: Výučbový systém pre odbornú prípravu veliteľov požiarných jednotiek. VTP projekt. VTP 326/2000
Rok začatia - ukončenia riešenia: 2000 - trvá
Zodpovedný riešiteľ: P. Píš
Spoluriešitelia: E. Határ, I. Baláž, F. Makáň, O. Ondráček, V. Steiner, M. Minárik, P. Kvarda, M. Kukučka, B. Bača, V. Štofánik
Pre koho bola úloha riešená: Mestský požiarný zbor hl. m. SR  Bratislava
Výstupy úlohy: Technická správa, programové vybavenie

138.
Názov, typ a číslo úlohy: Zlepšenie generovania a vyžarovania elektromagnetických vĺn v mobilných a v stacionárnych rádiokomunikačných systémoch, technický a enviromentálny prístup. Vedecký projekt. Č. 1/9095/02
Rok začatia - ukončenia riešenia: 2002 - trvá
Zodpovedný riešiteľ: I. Baláž
Spoluriešitelia: P. Hajach, Š. Beník, P. Bernát, E. Cocherová, T. Farkaš, E. Határ, Z. Krajčušková, M. Kukučka, P. Kvarda, F. Lehocki, M. Minárik, J. Petrek, P. Píš, S. Mokya, V. Štofaník
Pre koho bola úloha riešená: MŠ SR
Výstupy úlohy:

Copyright © 2018 ORMT ÚEF FEI STU v Bratislave. All rights reserved. - admin