Dnes je sobota 22.9.2018, meniny má Móric, zajtra Zdenka.
Oddelenie rádiokomunikačnej a multimediálnej techniky ÚEF FEI STU v Bratislave
 Oddelenie rádiokomunikačnej a multimediálnej techniky ÚEF FEI STU ( bývalá Katedra rádioelektroniky FEI STU) patrí k najstarším vedeckým a pedagogickým pracoviskám v oblasti rádiovej komunikácie a elektroniky na Slovensku. Pôvodná Katedra rádioelektroniky bola jednou zo zakladajúcich katedier Elektrotechnickej fakulty Slovenskej vysokej školy technickej (EF SVŠT) v Bratislave, predchodkyňou Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity (FEI STU).

V súčasnosti sa oddelenie orientuje na problematiku analýzy a syntézy analógových lineárnych a nelineárnych obvodov, ako aj impulzových a číslicových obvodov. Ďalej sa zaoberá spracovaním analógových a diskrétnych deterministických a stochastických signálov v časovej a frekvenčnej oblasti.

Dôležitou súčasťou výskumných aktivít aj pedagogického procesu sú tiež základné meracie metódy pre rôzne merania a testovania, ako aj automatizácia meracích procesov.

V oblasti mikrovlnnej techniky sa pracovníci oddelenia venujú problematike šírenia elektromagnetických vĺn v rôznych typoch vedení, analýze jednotlivých typov rezonátorov, ako aj rádiokomunikačným a radarovým systémom. Pozornosť sa venuje aj základným typom používaných antén.

V rámci progresívne sa rozvíjajúcej oblasti lekárskej elektroniky je výučba zameraná na biofyziku, snímače biosignálov a prístrojovú zdravotnícku techniku. Prednášajú sa moderné metódy používané v medicínskej diagnostike a taktiež problematika spracovania a predspracovania biosignálov.

Oddelenie tradične poskytuje vysokú úroveň sprostredkovaných poznatkov aj z oblasti audiovideotechniky, kde sa okrem pedagogických aktivít sústreďujú pracovníci oddelenia aj na moderné metódy navrhovania a hodnotenia akustiky priestorov, teória mikrofónov, reproduktorov a snímačov vibrácií. Prednášajú sa metódy záznamu a spracovania signálov zvukovej techniky, číslicových obrazových signálov v systémoch farebnej televízie a v digitálnych rozhlasových a televíznych systémoch.

V širokom odbornom zábere oddelenia dominuje tiež oblasť televíznej techniky, televíznych snímacích zariadení a snímaní televízneho obrazu. Modernou oblasťou pedagogického procesu v bakalárskom štúdiu je diskrétne spracovanie signálov a problematika aplikácií mikroprocesorov, mikroradičov a signálových procesorov v rádioelektronických systémoch. Študenti sa oboznamujú s architektúrou, programovaním a návrhom praktických aplikácií na báze moderných mikroradičov a signálových procesorov.

V inžinierskom štúdiu oddelenie zabezpečuje množstvo volitelných predmetov, opäť predovšetkým z oblasti rádiokomunikačnej techniky, lekárskej elektroniky, audiovideotechniky a mikroprocesorovej techniky.

Rádioelektronické predmety sú zamerané na rádiový prenos digitálnych signálov, obvodové koncepcie rádiových prijímačov pre rôzne rádiokomunikačné aplikácie, ako aj návrh a možnosti konštrukcie vysielačov rôznych služieb.

Zjednodušene možno povedať, že pedagogická činnosť oddelenia je orientovaná na štúdium generovania, príjmu, spracovania, prenosu a záznamu elektrických signálov a návrhu zodpovedajúcich elektronických sústav.

Od r. 1993 katedra/oddelenie zabezpečuje aj štúdium v anglickom jazyku vo vybraných predmetoch.

Na základe mnohoročnej tradície i terajšej pedagogickej a výskumnej orientácie je ambíciou oddelenia do budúcnosti vyprofilovať sa za gestora prierezového študijného odboru rádiokomunikačnej, multimediálnej a biomedicínskej techniky. Uvedené oblasti vykazujú prudký celosvetový rozvoj a využívajú najnovšie inovatívne princípy elektroniky, najmä v oblasti digitálnych signálových procesorov a mikrovlnných rádiokomunikačných systémov.

Copyright © 2018 ORMT ÚEF FEI STU v Bratislave. All rights reserved. - admin